UFO İş Merkezi Ziyareti

Hz. Pir Şeyh Şa’ban-ı Veli

Defterdarlık Ziyaretimiz

PTT Kastamonu Başmüdürlüğü Ziyareti

İl Kültür Turizm Müdürlüğü Ziyareti

Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü Ziyareti

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Ziyareti

İller Bankası Kastamonu ve Türkiye İstatistik Kurumu Kastamonu Bölge Müdürlüğü Ziyaretleri

Tapu ve Kadastro 19. Bölge Müdürümüz Sayın Yücel Serdar’a Hayırlı Olsun Ziyareti

Kıymetli hemşehrilerimizi kutsal topraklara dualarla uğurladık

10/51